Преподаватели


 • доц. д-р Гергана Герова (ръководител катедра) лична страница

 • Научни интереси: Опасни метеорологични явления; Краткосрочна прогноза на времето; ГНСС метеорология;
  Лекционни курсове:
  бакалаври: Методи в АМГ (4 семестър); Синоптичен анализ (7 семестър); Практикум по синоптичен анализ (7 семестър); Запознаване и работа с Латех (8 семестър);
  магистри: Глобалните навигационни спътникови системи: основи и приложения (2 семестър); Спътникова информация в синоптичния анализ (2 семестър);
  Контакт: ФзФ, кабинет В62, тел. +359 2/8161291, e-mail: guerova@phys.uni-sofia.bg

 • доц. д-р Елисавета Пенева лична страница

 • Научни интереси: Динамика на атмосферата и океана; Физическа океанография; Регионално климатично моделиране; Климатична изменчивост;
  Лекционни курсове:
  бакалаври: Физика на климата 1; Физични изследвания на Слънчевата система; Въведение в Космоса и космическата среда;
  магистри: Физика на климата 2; Авиационна метеорология; Метеорологична практика, Дистанционни методи за наблюдение на Земята;
  Контакт: ФзФ, кабинет В57, тел. +359 2/8161289, e-mail: elfa@phys.uni-sofia.bg

 • доц. д-р Николай Рачев лична страница

 • Научни интереси: Числено изследване циркулацията на Черно и Адриатическо морета; Взаимодействие атмосфера-океан; Климатични промени;
  Лекционни курсове:
  бакалаври: Уводен курс Метеорология (3, 4 семестър); Физическа океанография (И, 8 семестър); Физика на околоземното пространство (И, 8 семестър);
  магистри: Числени методи в метеорологията и геофизиката (З, 2 семестър); Физика на високата атмосфера (И, 2 семестър);
  Контакт: ФзФ, кабинет В57, тел. +359 2/8161289, e-mail: nick@phys.uni-sofia.bg

 • доц. д-р Ренета Димитрова лична страница

 • Научни интереси: Числено моделиране на физическите процеси в атмосферата в локални и регионални мащаби; Градски микроклимат; Човешко здраве, емисии и качество на въздуха; Мезо-мащабни процеси в атмосферата и тяхното влияние върху циркулацията в синоптични мащаби; Динамика на флуидите.
  Лекционни курсове:
  бакалаври: Основи на астрофизиката, метеорологията и геофизиката (2 семестър); Обща метеорология II (6 семестър); Динамична метеорология II (7 семестър);
  магистри: Граничен слой и процеси на взаимодействие (1 семестър); Екологични проблеми и транспорт на замърсители (1 семестър);
  Контакт: ФзФ, кабинет В54, тел. +359 2/8161 324 или 311, e-mail: r.dimitrova@phys.uni-sofia.bg

 • доц. д-р Ренета Райкова лична страница

 • Научни интереси: Сеизмология; Строеж на Земята; Генерация и разпространение на сеизмични вълни; Цунами; Инверсионни проблеми в геофизиката; Цифрова сеизмология; Сеизмични станции и мрежи; Дистанционно изследване на геофизични процеси;
  Лекционни курсове:
  бакалаври: Основи на АМГ (З, 2 семестър); Физични изследвания на Слънчевата система (З, 3 семестър); Обща геофизика II (И, 6 семестър); Сеизмология 1 (И, 7 семестър); Петрофзика (И, 7 семестър); Сеизмология 2 (И, 8 семестър);
  магистри: Инверсионни методи в сеизмологията (З, 1 семестър); Магнитопроучване (И, 1 семестър); Сондажна геофизика (И, 1 семестър); Геодинамика и тектоника (З, 2 семестър); Сеизмопроучване (И, 2 семестър);
  Контакт: ФзФ, кабинет В66, тел. +359 2/8161389, e-mail: rraykova@phys.uni-sofia.bg

 • доц. д-р Веселин Тончев лична страница

 • Научни интереси: Модели на сложни системи; Динамични системи и хаос; Фрактали; Кристален растеж; ТРИЗ; Облачни кондензационни ядра; Кристализация; Перколация; Клетъчни Автомати; Монте Карло
  Лекционни курсове:
  бакалаври: Динамична метеорология I; Химия (за специалност Компютърно инженерство); Памети и съхранение на данни; Програмиране и Изчислителна Физика;
  магистри: Геофизична хидродинамика; Атмосферна химия; Теория на хаоса с приложения; Фрактали и фрактални структури в природата; Динамична метеорология I;
  Контакт: ФзФ, тел. +359 2/8161712, кабинет В59, e-mail: tonchev@phys.uni-sofia.bg

 • гл. ас. д-р Милен Цеков лична страница

 • Научни интереси: Статистически методи в метеорологията и геофизиката; Хаос и фрактали в метеорологията и геофизиката; Анализ на времеви редове
  Лекционни курсове:
  бакалаври: Основни понятия в механиката; История на науките за Космоса и Земята; Обща геофизика I; Практика Геофизика; Геомагнетизъм; Геоелектричество;
  магистри: Статистически методи в метеорологията и геофизиката I и II; Сеизмичен хазарт и риск; Увод в математиката за науките за Космоса и Земята;
  Контакт: ФзФ, кабинет В67, тел. +359 2/8161424, e-mail: tsekov@phys.uni-sofia.bg

 • гл. ас. д-р Венцислав Данчовски лична страница

 • Научни интереси: Метеорологични измервания; Дистанционни методи; Градски микроклимат; Статистическа обработка на данни; Замърсяване и проблеми на околната среда;
  Лекционни курсове:
  бакалаври: Увод в университетската математика; Обща метеорология I; Слънчеви и ветрови възобновяеми енергийни ресурси; Експериментална метеорология 1
  магистри: Анализ на функции на една променлива; Линейна алгебра и аналитична геометрия; Механика; Метеорологична практика; Експериментална метеорология 2;
  Контакт: ФзФ, кабинет В55, тел. +359 2/8161413, e-mail: danchovski@phys.uni-sofia.bg

 • гл. ас. д-р Гергана Георгиева лична страница

 • Научни интереси: Сеизмология; Вътрешен строеж на земята; Функции на приемане; Индуцирана сеизмичност; Сеизмичност на ледници; Сеизмичност на Антарктика;
  Лекционни курсове:
  бакалаври: Методи в АМГ (З); Обща геофизика I (З) и II (И); Практикум Сеизмология (И); Практика Геофизика (З); Линукс приложения в АМГ (Ф); Програмиране на Python (И/Ф);
  магистри:Гравиметрия; Топлинно поле на Земята;
  Контакт: ФзФ, кабинет В68, тел. +359 2/8161383, e-mail: ggeorgieva@phys.uni-sofia.bg

 • гл. ас. д-р Савка Петрова лична страница

 • Научни интереси: Физика на облаците: микрофизика, динамика, наелектризиране на облаците, количество и вид на валежа – моделни изследвания и статистическа обработка на данни;
  Лекционни курсове:
  бакалаври: Атмосферна оптика, електричество и акустика (И); Метеорология (Практика) (И/З);
  магистри: Физика на облаците (З); Изкуствени въздействия (И); Метеорологична практика (З);
  Контакт: ФзФ, кабинет В59, тел. +359 2/8161315, e-mail: asavita@phys.uni-sofia.bg


  Технически сътрудници


 • физик Данко Иванов лична страница

 • Контакт: ФзФ, кабинет В58-б, тел. +359 2/8161253, e-mail: danko@phys.uni-sofia.bg

 • физик д-р Люба Димова

 • Научни интереси:Числено моделиране на вълни цунами; SAR спътникови данни за оценка на деформациите при земетресения и свлачища; Сеизмична Мрежа на СУ;
  Контакт: ФзФ, кабинет В61, тел. +359 2/8161629, e-mail: lyuba_dimova@phys.uni-sofia.bg

 • физик Маргрет Велизарова

 • Контакт: ФзФ, кабинет В54, тел. +359 2/8161324, e-mail: margretv@phys.uni-sofia.bg  Бивши преподаватели и служители


 • акад. проф. дфн Стойчо Панчев Вълчев (1933-2014)

 • чл. кор. проф. дфн Васил Методиев Андреев (1937-2018)

 • проф. дфзн Емил Станев

 • проф. дфзн Евгени Донев

 • проф. дфзн Евгени Сираков (1946-2015)

 • проф. Иван-Асен Николов Петков (1915-2005)

 • проф. дфн Тодор Йорданов Куртев (1921-2004)

 • проф. дфн Димитър Енчев Сираков

 • проф. дфн Гоце Тенчов

 • доц. д-р Васил Минков Русенов

 • доц. д-р Владимир Станчев

 • доц. д-р Маргарита Сиракова

 • доц. д-р Минка Атанасова Илиева

 • доц. д-р Румен Божков

 • доц. д-р Румяна Мицева

 • доц. д-р Руси Иванов Чакалов (1949-2023)

 • доц. д-р Стилиян Евтимов (1949-2022)

 • гл. ас. д-р Кристина Александрова Байкушева-Русенова (1955-2015)

 • гл. ас. Глеб Григориевич Задорожни (1932-1994)

 • гл. ас. Атанас Гешев (1945-2013)

 • н.с. д-р Христомир Тодоров Брънзов

 • физ. Георги Димитров Милошев

 • физ. Любомир Атанасов Костадинов

 • физ. Славей Динев Славов

 • физ. д-р Йоана Валентинова Станева

 • н.с. Валентин Кирилов Кирков

 • физ. Антон Атанасов Танев (1952-2007)

 • физ. Йонка Панайотова Таргова

 • физ. Лилия Викентиева Димитрова

 • физ. Митко Стакев Ванков

 • физ. Галина Стойчева Фотева

 • физ. Ценка Иванова Славова

 • Виолета Христова Божинова

 • Драгослава Петрова Димитрова