Преподаватели


 • доц. д-р Елисавета Пенева (ръководител катедра) лична страница

 • Научни интереси: динамика на атмосферата и океана, физическа океанография, регионално климатично моделиране, климатична изменчивост
  Лекционни курсове:
  бакалаври:За АМГ -Физика на климата I; За Екохимия - Метеорология и климатология
  магистри:Физика на климата II; Авиационна метеорология; Метеорологична практика; Дистанционно сондиране в геофизиката
  Контакт: ФзФ, кабинет В57, тел. +359 2/8161289, e-mail: elfa@phys.uni-sofia.bg

 • доц. д-р Николай Рачев лична страница

 • Научни интереси: числено изследване циркулацията на Черно и Адриатическо морета, взаимодействие атмосфера-океан, климатични промени
  Лекционни курсове:
  бакалаври:Уводен курс Метеорология (3, 4 семестър), Физическа океанография (И, 8 семестър), Физика на околоземното пространство (И, 8 семестър)
  магистри:Числени методи в метеорологията и геофизиката (З, 2 семестър), Физика на високата атмосфера (И, 2 семестър)
  Контакт: ФзФ, кабинет В57, тел. +359 2/8161289, e-mail: nick@phys.uni-sofia.bg

 • доц. д-р Гергана Герова лична страница

 • Научни интереси: Глобални Навигационни Спътникови Системи (ГНСС GPS, GLONASS, Galileo), приложение на ГНСС в метеорологията и климатологията
  Лекционни курсове:
  бакалаври:Обща метеорология I, II (5 семестър); Синоптичен анализ (7 семестър); Практикум Синоптичен анализ (7 семестър); Практика "Метеорология" (8 семестър)
  магистри:Спътникова информация в синоптичния анализ (9 семестър)
  Контакт: ФзФ, кабинет В62, тел. +359 2/8161291, e-mail: guerova@phys.uni-sofia.bg

 • доц. д-р Ренета Димитрова лична страница

 • Научни интереси: Числено моделиране на физическите процеси в атмосферата в локални и регионални мащаби; Човешко здраве, емисии и качество на въздуха; Мезо-мащабни процеси в атмосферата и тяхното влияние върху циркулацията в синоптични мащаби; Динамика на флуидите.
  Лекционни курсове:
  бакалаври:Уводен курс Метеорология; Обща метеорология II; Динамична метеорология II
  магистри:Граничен слой и процеси на взаимодействие; Екологични проблеми и транспорт на замърсители
  Контакт: ФзФ, кабинет В54, тел. +359 2/8161 324 или 311, e-mail: r.dimitrova@phys.uni-sofia.bg

 • доц. д-р Ренета Райкова лична страница

 • Научни интереси: Сеизмология, строеж на Земята, генерация и разпространение на сеизмични вълни. Инверсионни проблеми в геофизиката. Цифрова сеизмология.
  Лекционни курсове:
  бакалаври:Обща геофизика II (И, 6 семестър); Сеизмология I (И, 7 семестър); Сеизмология II (И, 8 семестър)
  магистри:Инверсионни методи в геофизиката (З, 1 семестър); Геодинамина и тектоника (З, 2 семестър); Сеизмопроучване (И, 1 семестър); Арео и палеомагнетизъм (И, 2 семестър).
  Контакт: ФзФ, кабинет В66, тел. +359 2/8161389, e-mail: rraykova@phys.uni-sofia.bg

 • доц. д-р Веселин Тончев лична страница

 • Научни интереси: Модели на сложни системи; Динамични системи и хаос; Фрактали; Кристален растеж; ТРИЗ; Облачни кондензационни ядра; Образуване на ледени кристали; Перколация; Клетъчни Автомати; Монте Карло
  Лекционни курсове:
  бакалаври:За АМГ - Динамична метеорология I; За КИ - Химия
  магистри:Геофизична хидродинамика; Атмосферна химия; Теория на хаоса с приложения; Фрактали и фрактални структури в природата; Динамична метеорология I
  Контакт: ФзФ, тел. +359 2/8161712, кабинет В59, e-mail: tonchev@phys.uni-sofia.bg

 • гл. ас. д-р Милен Цеков лична страница

 • Научни интереси: Статистически методи в метеорологията и геофизиката; Хаос и фрактали в метеорологията и геофизиката; Анализ на времеви редове
  Лекционни курсове:
  бакалаври:Уводен курс Геофизика (зимен семестър); Обща геофизика – І част (зимен семестър); Геомагнетизъм (летен семестър); Геоелектричество (летен семестър)
  магистри: Статистически методи в метеорологията и геофизиката – І част (зимен семестър); Статистически методи в метеорологията и геофизиката – ІІ част (времеви редове) (летен семестър)
  Контакт: ФзФ, кабинет В67, тел. +359 2/8161424, e-mail: tsekov@phys.uni-sofia.bg

 • гл. ас. д-р Венцислав Данчовски лична страница

 • Научни интереси: Метеорологични измервания; Дистанционно сондиране на атмосферата; Статистическа обработка на данни; Замърсяване и проблеми на околната среда
  Лекционни курсове:
  бакалаври:Експериментална метеорология І (И)
  магистри:Експериментална метеорология ІI (И); Слънчеви и ветрови възобновяеми енергийни ресурси; Метеорологична практика
  Контакт: ФзФ, кабинет В55, тел. +359 2/8161413, e-mail: danchovski@phys.uni-sofia.bg

 • гл. ас. д-р Гергана Георгиева лична страница

 • Научни интереси: Сеизмология; вътрешен строеж на земята; функции на приемане; индуцирана сеизмичност.
  Лекционни курсове:
  бакалаври:Петрофизика(И), Обща геофизика (И), Практикум Сеизмология (И), Практика Геофизика (З), Гравиметрия (И)
  магистри:Топлинно поле на Земята
  Контакт: ФзФ, кабинет В68, тел. +359 2/8161383, e-mail: ggeorgieva@phys.uni-sofia.bg

 • гл. ас. д-р Савка Петрова лична страница

 • Научни интереси: Физика на облаците
  Лекционни курсове:
  бакалаври:Динамична метеорология ІІ (процеси в турбулентна атмосфера), Атмосферна оптика, акустика и електричество (И), Специална метеорология, Практика Метеорология
  магистри:Физика на облаците; Изкуствени въздействия; Метеорологична практика
  Контакт: ФзФ, кабинет В59, тел. +359 2/8161315, e-mail: asavita@phys.uni-sofia.bg


  Технически сътрудници


 • техн. изп. Снежана Василева лична страница

 • Контакт: ФзФ, кабинет В54, тел. +359 2/8161311, e-mail: sneja@phys.uni-sofia.bg

 • физик Данко Иванов лична страница

 • Контакт: ФзФ, кабинет В58-б, тел. +359 2/8161253, e-mail: danko@phys.uni-sofia.bg

 • физик д-р Люба Димова

 • Контакт: ФзФ, кабинет В61, тел. +359 2/8161629, e-mail: lyuba_dimova@phys.uni-sofia.bg

 • физик Ирина Ганчева

 • Контакт: ФзФ, кабинет В57, тел. +359 2/8161289, e-mail: irina.gancheva@phys.uni-sofia.bg

 • физик Маргрет Велизарова

 • Контакт: ФзФ, кабинет В54, тел. +359 2/8161324, e-mail: margretv@phys.uni-sofia.bg  Бивши преподаватели и служители


 • акад. проф. дфн Стойчо Панчев Вълчев (1933-2014)

 • чл. кор. проф. дфн Васил Методиев Андреев (1937-2018)

 • проф. дфзн Емил Станев

 • проф. дфзн Евгени Донев

 • проф. дфзн Евгени Сираков (1946-2015)

 • проф. Иван-Асен Николов Петков (1915-2005)

 • проф. дфн Тодор Йорданов Куртев (1921-2004)

 • проф. дфн Димитър Енчев Сираков

 • проф. дфн Гоце Тенчов

 • доц. д-р Васил Минков Русенов

 • доц. д-р Владимир Станчев

 • доц. д-р Маргарита Сиракова

 • доц. д-р Минка Атанасова Илиева

 • доц. д-р Румен Божков

 • доц. д-р Румяна Мицева

 • доц. д-р Руси Иванов Чакалов

 • доц. д-р Стилиян Евтимов

 • гл. ас. д-р Кристина Александрова Байкушева-Русенова (1955-2015)

 • гл. ас. Глеб Григориевич Задорожни (1932-1994)

 • гл. ас. Атанас Гешев (1945-2013)

 • н.с. д-р Христомир Тодоров Брънзов

 • физ. Георги Димитров Милошев

 • физ. Любомир Атанасов Костадинов

 • физ. Славей Динев Славов

 • физ. д-р Йоана Валентинова Станева

 • н.с. Валентин Кирилов Кирков

 • физ. Антон Атанасов Танев (1952-2007)

 • физ. Йонка Панайотова Таргова

 • физ. Лилия Викентиева Димитрова

 • физ. Митко Стакев Ванков

 • физ. Галина Стойчева Фотева

 • физ. Ценка Иванова Славова

 • Виолета Христова Божинова

 • Драгослава Петрова Димитрова