Семинар "Кръстанов"


Семинар "Кръстанов" е платформата на Катедра Метеорология и Геофизика, даваща пространство на учени от катедрата и други факултети и институти да представят научните си трудове на актуални теми.

Обяви

22.02.2024 г. 16:15 часа, лектор проф. Пламен Б. Атанасов от Университета на Калифорния в Ървайн

Темата ще бъде представена на английски език: Electrocatalysis as a Major Enabling Technology for Decarbonization
обява
За да се присъедините към срещата и онлайн, използвайте следната връзка:
https://us02web.zoom.us/j/89433373421?pwd=aE5DanUyd0J1R3RKNmQrVmpuZElIUT09
Meeting ID: 894 3337 3421
Passcode: 495240


08.02.2024 г. 16:15 часа, лектор ас. Полина Никова, докторант в ИБЕИ - БАН

Тема: Инвазивните чужди видове и промяната на климата: две тясно обвързани екологични „катастрофи“
обява


01.06.2023 год., 17:15 часа, лектор: проф. Димитър Пецев, Департамент по Инженерна Химия и Биология и Центъра по Материали на Университета в Ню Мексико, Албукърки

Тема: Структурни ефекти върху взаимодействията между течности и твърди повърхности
обява


20.01.2022 год., 16:15 часа, лектор: д-р Явор Костов,

Тема:"Subpolar and subtropical Atlantic overturning: sources of interannual variability and meridional coherence"
За да се присъедините към срещата, използвайте следната връзка:
https://us02web.zoom.us/j/83016193335?pwd=YzRJeUZHRFh5YXVlcFFqQ0JnMUVuQT09
Meeting ID: 830 1619 3335
Passcode: Krastanov


10.12.2021 год., 16:15 часа, лектор: LUCAS BENOIT - MARECHAL , PhD Candidate from Ecole doctorale de l’Institut Polytechnique de Paris (EDIPP),

Тема:Morphological instabilities of vicinal surfaces during epitaxial growth
обява
За да се присъедините към срещата, трябва да се регистрирате предварително на следната връзка:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIucu6hpzgvGNFaicMrh_-buE2As_w7RJAW


25.11.2021 год., 16:15 часа, лектор: д-р Алексей Редков (Leading researcher, Institute for Problems in Mechanical Engineering – Russian Academy of Sciences, St. Petersburg),

Тема:Theoretical aspects of the terrace-step-kink crystal growth in multicomponent systems and some practical results on growth of widebandgap semiconductors
обява
За да се присъедините към срещата, използвайте следната връзка:
Google Meet: https://meet.google.com/uxv-oeom-iag


24.06.2021 год., 16:15 часа, лектор: Проф. Петър Векилов,

Тема:Hematin Crystallization Mechanisms Illuminate the Fight against Malaria
обява
За да се присъедините към срещата, използвайте следната връзка (не е нужен скайп клиент - може и през браузър):
Skype: https://join.skype.com/LwY6i6TDE2SN

13.05.2021 год., 16:15 часа, лектор: доц. д-р Гергана Герова,

Тема: Как работят фабриките за прогноза на времето
обява
За да се присъедините към срещата, използвайте следната връзка (не е нужен скайп клиент - може и през браузър):
Skype: https://join.skype.com/KhMMXJF3U0rX

22.04.2021 год., 16:15 часа, лектор: доц. д-р Ренета Райкова,

Тема: Какво знаем и не знаем за Земята
обява
За да се присъедините към срещата, използвайте една от следните връзки:
Skype: https://join.skype.com/Lw2T6Crh8xDk
Google Meets: https://meet.google.com/brm-jwjp-vsg

19.03.2020 год., 16:15 часа, лектор: проф. дхн Христомир Христов,

Тема: Геохимично моделиране: Модели на "втечняване" на аерозолни частици от морска сол във влажна атмосфера
обява

09.1.2020 год., 16:15 часа, лектор: Dr. Nurul Hasan,

Тема: Automation of simulation: Future of design tool
обява

21.11.2019 год., 17:30 часа, лектор: Professor Georgios Sirakoulis,

Тема: Complex systems modeling with Cellular Automata: Basic Principles and Future Perspectives through Hardware Implementation
обява

10.10.2019 год., 16:15 часа, лектор: проф. дфзн Борис Арнаудов,

Тема: Моделът "Странски-Кръстанов": едно ранно начало на наноелектрониката
обява

12.07.2019 год., 10:00 часа, лектор: проф. д-р Петър Векилов,

Тема: Olanzapine crystal symmetry originates in preformed centrosymmetric solute dimers
обява

11.07.2019 год., 16:00 часа, лектор: Чл.-кор. проф. дхн Николай Денков,

Тема: Животът преди и след Земята
обява

14.3.2019 год., 16:15 часа, лектор: проф. д-р Румен Цеков,

Тема: Релаксация в квантови системи
обява

28.2.2019 год., 16:15 часа, лектор: доц. д-р Даниела Карашанова

Тема: Екологични решения от химическата лаборатория: Зелен синтез на метални наночастици и рециклиране на полимери
обява

31.1.2019 год., 16:15 часа, лектор: гл. ас. д-р Гергана Георгиева

Тема: Сеизмичност на Антарктика
обява

15.11.2018 год., 16:15 часа, лектор: проф. д-р Александър Караманов

Тема: Кристализационно предизвиканa порьозност в диопсиднa синтерованa стъклокерамикa
обява

18.10.2018 год., 16:15 часа, лектор: проф. д-р Румен Цеков

Тема: От черни дупки до неутрино звезди
обява и публикация на автора по темата

17.5.2018 год., 17:00 часа, лектор: доц. д-р Христо Ангелов

Тема: Комплексен мониторинг на околната среда, провеждан в Базова Екологична Обсерватория Мусала
обява

27.4.2018 год., 16:15 часа, лектор: Иван Цоневски

Тема: Европейският център за средносрочни прогнози на времето (ECMWF): Силата на усилието за постигане на общата цел
обява

23.3.2018 год., 16:15 часа, лектор: проф. дфзн Емил Станев

Тема: Крос-мащабно моделиране нa океана: съвременни постижения
обява

21.12.2017 год., 16:15 часа, лектор: д-р Мартин Иванов

Тема: Как и защо статистическото коригиране на климатичните модели изменя сигнала за климатична промяна
обява

30.11.2017 год., 16:15 часа, лектор: проф. дхн Исак Аврамов

Тема: Теория на вискозитета. Стъклена ли е земната мантия?
обява

9.11.2017 год., 16:15 часа, лектор: Цветан Симеонов

Тема: ГНСС рефлектометрия или каква информация ни носят отразените ГНСС сигнали за водния цикъл на Земята
обява