Полезни лекции, презентации и клипове създадени от членове на Катедра "Метеорология и Геофизика"

ПРЕЗЕНТАЦИИ - ‖ СКОРО ‖КЛИПОВЕ

Филмът представя дейностите на две лаборатории към Катедра Метеорология и геофизика на Физическия факултет на СУ – Лаборатория Геофизика проф. Иван-Асен Петков (1915-2005) и Лаборатория Сеизмика и сеизмично моделиране. С участието на доц. д-р Ренета Райкова, гл.ас.д-р Гергана Георгиева, д-р Люба Димова - всички от Катедра Метеорология и геофизика, Физическия факултет на СУ, студентите от специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика” Калина Стоименова и Драгомир Драгомиров. Видеопродукция: Олег КонстантиновДемонстрация на вълни ЦУНАМИ! Доц. Райкова ни разказва за физическите характеристики на вълните цунами и как можем да се предпазим от тях.Не ме наричай земетресение! Документален филм за земетресението в Италия през 2009 г.Проект Снежници, реализиран от студенти и преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски" и МГУ "Св. Иван Рилски". Измерванията са реализирани в рамките на проекти: 80-10-126/2017; 80-10-217/2018; ГПФ-222/2019; 80-10-24/2020.
Soil moisture and GNSS: Explained, by Tzvetan Simeonov
The Ionosphere and GNSS: Explained, by Tzvetan Simeonov
GNSS Meteorology: Explained, by Tzvetan Simeonov