доц. д-р Гергана Герова


Научни интереси:

 • Глобални Навигационни Спътникови Системи (ГНСС GPS, GLONASS, Galileo)

 • Приложение на ГНСС в метеорологията и климатологията

 • Лекционни курсове:

  бакалаври "АМГ":

 • Обща метеорология I

 • Обща метеорология II (6 семестър)

 • Синоптичен анализ (7 семестър)

 • Практикa Синоптичен анализ (7 семестър)

 • Практика "Метеорология" (8 семестър)

 • магистри:

 • Спътникова информация в синоптичния анализ (9 семестър)

 • Теми за работа:

 • Денонощен ход на водната пара

 • Годишни и сезонни изменения на водната пара

 • Опасни явления: топлинни вълни, наводнения

 • Контакт: ФзФ, кабинет В62, тел. +359 2/8161291, e-mail: guerova@phys.uni-sofia.bg

  Лична страница (на английски език)