гл. ас. д-р Милен Цеков


Научни интереси:

 • Статистически методи в метеорологията и геофизиката

 • Хаос и фрактали в метеорологията и геофизиката

 • Анализ на времеви редове

 • Лекционни курсове:

  бакалаври:

 • Уводен курс Геофизика (зимен семестър)

 • Обща геофизика – І част (зимен семестър)

 • Геомагнетизъм (летен семестър)

 • Геоелектричество (летен семестър)

 • магистри:

 • Статистически методи в метеорологията и геофизиката – І част (зимен семестър)

 • Статистически методи в метеорологията и геофизиката – ІІ част (времеви редове) (летен семестър)

 • Контакт: ФзФ, кабинет В67, тел. +359 2/8161424, e-mail: tsekov@phys.uni-sofia.bg