гл. ас. д-р Гергана Георгиева


Научни интереси:

 • Сеизмология

 • Вътрешен строеж на земята

 • Функции на приемане

 • Индуцирана сеизмичност

 • Лекционни курсове:

  бакалаври:

 • Петрофизика(И)

 • Обща геофизика (И)

 • Практикум Сеизмология (И)

 • Практика Геофизика (З)

 • Гравиметрия (И)

 • магистри:

 • Топлинно поле на Земята

 • Контакт: ФзФ, кабинет В68, тел. +359 2/8161383, e-mail: ggeorgieva@phys.uni-sofia.bg


  Личната страница на гл. ас. д-р Г. Георгиева в ResearchGate.