доц. д-р Елисавета Пенева

Ръководител катедра "Метеорология и геофизика"

Научни интереси:

 • Динамика на атмосферата и океана

 • Физическа океанография

 • Регионално климатично моделиране

 • Климатична изменчивост

 • Лекционни курсове:

  бакалаври АМГ:

 • Физика на климата I

 • бакалаври "Екохимия":

 • Метеорология и климатология

 • магистри "Метеорология":

 • Физика на климата 2

 • Авиационна метеорология

 • Метеорологична практика

 • магистри "Геофизика":

 • Дистанционни методи за сондиране в геофизиката

 • Теми за работа:

 • Динамика на Черно море

 • Регионални климатични модели

 • Контакт: ФзФ, кабинет В57, тел. +359 2/8161289, e-mail: elfa@phys.uni-sofia.bg