гл. ас. д-р Савка Петрова


Научни интереси:

 • Физика на облаците

 • Лекционни курсове:

  бакалаври:

 • Динамична метеорология ІІ (процеси в турбулентна атмосфера) (И)

 • Атмосферна оптика, акустика и електричество (И)

 • Специална метеорология

 • Практика Метеорология

 • магистри:

 • Физика на облаците

 • Изкуствени въздействия

 • Метеорологична практика

 • Контакт: ФзФ, кабинет В59, тел. +359 2/8161315, e-mail: asavita@phys.uni-sofia.bg