гл. ас. д-р Венцислав Данчовски


Научни интереси:

 • Тропосферен озон

 • Метеорологични измервания (вкл. дистанционно сондиране)

 • Статистическа обработка на данни

 • Замърсяване и проблеми на околната среда

 • Лекционни курсове:

  бакалаври:

 • Експериментална метеорология І (И)

 • магистри:

 • Експериментална метеорология ІI (И)

 • Слънчеви и ветрови възобновяеми и енергийни ресурси

 • Метеорологична практика

 • Контакт: ФзФ, кабинет В55, тел. +359 2/8161413, e-mail: danchovski@phys.uni-sofia.bg