Четвърти научен семинар "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана"

9 - 11 октомври 2022

Организатор: Катедра Метеорология и Геофизика

Финансиране по проект 80-10-40/10.05.2022 ФНИ на СУ, проект КП-06-РУСИЯ/29 16.12.2020 ФНИ МОН и
Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ № ДО-230/06-12-2018


Презентации на участницитеГост лектор Презентация
Rogert Sori Gomez, postdoc, University of Vigo, Spain -
Елеонора Балканска, гл. ас., Геолого-географски факултет на СУ pdf
Мила Атанасова, доц. д-р, НИГГГ-БАН pdf
Боряна Ценова, доц. д-р, НИМХ pdf
Участник Презентация
Ренета Димитрова, доцент в Софийски университет -
Ренета Райкова, доцент в Софийски университет pdf
Маргрет Велизарова, докторант в Софийски университет pdf
Георги Цеков, докторант в НИМХ pdf
Венцислав Данчовски, гл. ас. в Софийски университет -
Савка Петрова, гл. ас. в Софийски университет pdf
Виктория Клещанова, докторант в Софийски университет pdf
Ралена Илиева, студент ФзФ, СУ pdf
Люба Димова, физик в Софийски университет pdf
Гергана Георгиева, гл. ас. в Софийски университет -
Розета Нейкова, НИМХ pdf
Евгения Трайкова, докторант в Софийски университет pdf
Елена Христова, доцент в НИМХ pdf
Mainara Gouveia, постдок в Софийски университет pdf
Станислава Цалова, докторант в Софийски университет pdf
Елица Пандурска, студент, ФзФ СУ -
Веселин Тончев, доцент в Софийски университет -
Красимир Стоев, млад учен в НИМХ pdf
Виктория Пенчева, студент в Софийски университет -
Гергана Герова, доцент в Софийски университет pdf
Елисавета Пенева, доцент в Софийски университет -
Биляна Мирчева, ДП РВД pdf
Николай Рачев, доцент в Софийски университет pdf
Milica Stojanovic, postdoc, University of Vigo, Spain -