Пети научен семинар "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана"

25 - 27 септември 2023

Организатор: Катедра Метеорология и Геофизика

Финансиране по проект 80-10-70/25.04.2023г. ФНИ на СУ и
Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ № Д01-271/09.12.2022


Презентации на участниците*

*презентациите, които не са качени са с непубликувани резултати

Гост лектор Презентация
Jay Trobec, PH.D., CBM, CCM, KELO-TV, Sioux Falls, South Dakota USA pdf
Данаил Брезов, доцент в УАСГ pdf
Димитър Тонев, Проф., ИЯИЯЕ-БАН -
Елена Христова, доцент в НИМХ -
Участник Презентация
Ренета Димитрова, доцент в Софийски университет pdf
Ренета Райкова, доцент в Софийски университет poster
Маргрет Велизарова, докторант в Софийски университет pdf
Ирина Ганчева, постдокторант в СУ pdf
Венцислав Данчовски, гл. ас. в Софийски университет pdf
Савка Петрова, гл. ас. в Софийски университет pdf
Илиан Господинов, доцент в НИМХ pdf
Grzegorz Marut, PhD student, Institute of Geodesy and Geoinformatics, UPWr, Wroclaw, Poland pdf
Люба Димова, физик в Софийски университет pdf
Гергана Георгиева, гл. ас. в Софийски университет pdf
Розета Нейкова, физик в НИМХ pdf
Драгомир Атанасов, докторант в НИМХ pdf
Ралена Илиева, студент, ФзФ СУ -
Стефан Генчев, ИЯИЯЕ-БАН pdf
Станислава Цалова, докторант в Софийски университет pdf
Елица Пандурска, студент, ФзФ СУ -
Елица Илиева, студент, ФзФ СУ -
Красимир Стоев, гл. ас. в НИМХ pdf
Елена Гелева, ИЯИЯЕ-БАН -
Гергана Герова, доцент в Софийски университет pdf
Елисавета Пенева, доцент в Софийски университет pdf
Вержиния Варийска, ИЯИЯЕ-БАН -
Валентин Симеонов, Федерален институт за технологии Лозана / EPFL Switzerland -
Стефан Георгиев, докторант в Софийски университет, ИА "Борба с градушките" -