Защитили студенти


От 1983 до 1998 година в Катедра "Метеорология и геофизика" са завършили 213 студенти в двете магистърски програми "Метеорология" и "Геофизика". Тук ще намерите пълен списък на завършилите в този период, заедно с темите на дипломните им работи.

Списък на завършилите бакалавър по специалност АМГ студенти и темите на дипломните им работи до 2021 година.

Списък на завършилите магистратура студенти и темите на дипломните им работи до 2021 година.


Предложения за дипломни работи

Актуален списък на предложените теми за дипломна работа (както и кратки анотации) в ОКС Бакалавър по "Астрофизика, Метеорология и Геофизика" за учебната 2021 - 2022 година pdf.

Реализация

С помощта на Кариерния център на Физически факултет бе създадена следната диаграма, показваща кариерните пътеки за завършилите бакалавърска специалност "Астрофизика, Метеорология и Геофизика".


Помагала

Учебни помагала, презентации и записки от лекциите може да намерите от преподавателите, предлагащи съответните курсове. За повече информация може да се запитате директно до тях.