Семинар "Кръстанов"


Семинар "Кръстанов" е платформата на Катедра Метеорология и Геофизика, даваща пространство на учени от катедрата и други факултети и институти да представят научните си трудове на актуални теми.

Обяви

14.3.2019 год., 16:15 часа, лектор: проф. д-р Румен Цеков,

Тема: Релаксация в квантови системи
обява

28.2.2019 год., 16:15 часа, лектор: доц. д-р Даниела Карашанова

Тема: Екологични решения от химическата лаборатория: Зелен синтез на метални наночастици и рециклиране на полимери
обява

31.1.2019 год., 16:15 часа, лектор: гл. ас. д-р Гергана Георгиева

Тема: Сеизмичност на Антарктика
обява

15.11.2018 год., 16:15 часа, лектор: проф. д-р Александър Караманов

Тема: Кристализационно предизвиканa порьозност в диопсиднa синтерованa стъклокерамикa
обява

18.10.2018 год., 16:15 часа, лектор: проф. д-р Румен Цеков

Тема: От черни дупки до неутрино звезди
обява и публикация на автора по темата

17.5.2018 год., 17:00 часа, лектор: доц. д-р Христо Ангелов

Тема: Комплексен мониторинг на околната среда, провеждан в Базова Екологична Обсерватория Мусала
обява

27.4.2018 год., 16:15 часа, лектор: Иван Цоневски

Тема: Европейският център за средносрочни прогнози на времето (ECMWF): Силата на усилието за постигане на общата цел
обява

23.3.2018 год., 16:15 часа, лектор: проф. дфзн Емил Станев

Тема: Крос-мащабно моделиране нa океана: съвременни постижения
обява

21.12.2017 год., 16:15 часа, лектор: д-р Мартин Иванов

Тема: Как и защо статистическото коригиране на климатичните модели изменя сигнала за климатична промяна
обява

30.11.2017 год., 16:15 часа, лектор: проф. дхн Исак Аврамов

Тема: Теория на вискозитета. Стъклена ли е земната мантия?
обява

9.11.2017 год., 16:15 часа, лектор: Цветан Симеонов

Тема: ГНСС рефлектометрия или каква информация ни носят отразените ГНСС сигнали за водния цикъл на Земята
обява