Намираме се на адрес:

Физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
София 1164, бул. Джеймс Баучър 5, сграда В, етаж 4

Ръководител на катедрата

доц. д-р Гергана Герова
тел. +359 2/8161291
e-mail: guerovaphys.uni-sofia.bg


Ако ползвате градски транспорт

  • метро линия 2 (метростанция "Джеймс Баучер")
  • трамвайна линия N 10 (спирка "ул. Милин камък")
  • автобусна линия N 94 и 102 (спирка "Семинарията")
  • автобусни линии N 88 и 120 (спирка "ул. Стоян Михайловски")