Учебни планове

ОКС Бакалавър Вид обучение Брой семестри Учебен план
ОКС "Бакалавър" по "Астрофизика, метеорология и геофизика" редовно 8 семестъра pdf
ОКС "Бакалавър" по "Астрофизика, метеорология и геофизика" задочно 10 семестъра pdf
ОКС Магистър Вид обучение Брой семестри Учебен план
ОКС "Магистър" по Метеорология редовно 3 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Метеорология задочно 3 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Метеорология редовно 5 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Метеорология задочно 5 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Геофизика редовно 2 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Геофизика задочно 2 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Геофизика редовно 4 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Геофизика задочно 4 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Физика на Земята, атмосферата и океана редовно 4 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Физика на Земята, атмосферата и океана задочно 4 семестъра pdf

Избираеми дисциплини на Катедра "Метеорология и геофизика" за бакалаври през текущия семестър

Списък за бакалаври редовно обучение

Списък за бакалаври задочно обучение


Разписания за текущия семестър

Разписание на семинарна зала В60

Разписание на семинарна зала В67

Разписание на преподавателите