Учебни планове

ОКС Бакалавър Вид обучение Брой семестри Учебен план
ОКС "Бакалавър" по "Астрофизика, метеорология и геофизика" редовно 8 семестъра pdf
ОКС "Бакалавър" по "Астрофизика, метеорология и геофизика" задочно 10 семестъра pdf
ОКС Магистър Вид обучение Брой семестри Учебен план
ОКС "Магистър" по Метеорология редовно 3 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Метеорология задочно 3 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Метеорология редовно 5 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Метеорология задочно 5 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Геофизика редовно 2 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Геофизика задочно 2 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Геофизика редовно 4 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Геофизика задочно 4 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Физика на Земята, атмосферата и океана редовно 4 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Физика на Земята, атмосферата и океана задочно 4 семестъра pdf

Избираеми дисциплини на Катедра "Метеорология и геофизика" за бакалаври през текущия семестър

За бакалаври редовно обучение летен семестър 2020/2021