Подробна информация за приема, обучението и защитата на докторска степен в Софийски университет "Св. Климент Охридски" може да намерите тук.

Катедра "Метеорология и геофизика" е акредитирана да обучава докторанти по програми "Метеорология" и "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство". Доскоро докторанти се обучаваха и в докторантура по "Геофизика".

Тук може да намерите списък на докторантите, обучавани в момента от катедрата.

Докторантска програма по "Метеорология"


Конспект за кандидат-докторантски изпит за прием в докторантурата по "Mетеорология" - pdf

Списък на завършили и настоящи докторанти по тази специалност- pdf


Докторантска програма по "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство"

Конспект за кандидат-докторантски изпит за прием в докторантурата по "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство" - pdf

Списък на завършили и настоящи докторанти по тази специалност - pdf


Докторантска програма по "Геофизика" - в момента неактивна

Доскоро докторанти се обучаваха и в докторантура по "Геофизика"

Конспект за кандидат-докторантски изпит за прием в докторантурата по "Геофизика" - pdf

Списък на завършили и настоящи докторанти по тази специалност - pdf