Проекти на Катедра "Метеорология и Геофизика"


На тази страница ще намерите информация за проекти, изпълнявани от екипи и членове на Катедра "Метеорология и Геофизика".

Текущи проекти

Приключили проекти