Трети научен семинар "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана"

3 - 5 октомври 2021

Организатор: Катедра Метеорология и Геофизика

Финансиране по проект 80-10-120/26.03.2021
Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ № Д01–363/17.12.2020

Между 3 и 5 октомври 2021 година се проведе Третият обучителен семинар на тема "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана" в х-л Севън Сийзънс, с. Баня. Тук можете да намерите програмата на семинара.