Пети научен семинар "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана"

25 - 27 септември 2023

Организатор: Катедра Метеорология и Геофизика

Финансиране по проект 80-10-70/25.04.2023г. ФНИ на СУ и
Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ № Д01-271/09.12.2022

В периода 25-27 септември 2023 година ще се проведе Пети научен семинар на тема "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана" в х-л Севън Сийзънс, с. Баня. ПРОГРАМА ЗА СЕМИНАРА