Четвърти научен семинар "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана"

9 - 11 октомври 2022

Организатор: Катедра Метеорология и Геофизика

Финансиране по проект 80-10-40/10.05.2022 ФНИ на СУ, проект КП-06-РУСИЯ/29 16.12.2020 ФНИ МОН и
Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ № Д01–279/03.12.2021

В периода 9-11 октомври 2022 година ще се проведе Четвърти научен семинар на тема "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана" в х-л Севън Сийзънс, с. Баня. ПРОГРАМА ЗА СЕМИНАРА