Втори научен семинар "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана"

13 - 15 ноември 2020

Организатор: Катедра Метеорология и Геофизика

Финансиране по проект 80-10-237/15.05.2020
Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ № ДО-230/06-12-2018

Между 13 и 15 ноември 2020 година се проведе Вторият обучителен семинар на тема "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана" в х-л Виталис, с. Пчелин. Тук можете да намерите програмата на семинара.