Втори научен семинар "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана"

13 - 15 ноември 2020

Организатор: Катедра Метеорология и Геофизика

Финансиране по проект 80-10-237/15.05.2020
Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ № ДО-230/06-12-2018


Презентации на участниците


Участник Презентация
Гергана Герова, доцент в Софийски университет pdf
Елджбета Ласота, докторант в Университет по природни науки, Вроцлав, Полша pdf
Савка Петрова, гл. ас. в Софийски университет pdf
Николай Пенов, докторант в Софийски университет pdf
Мирна Матов, докторант в Софийски университет pdf
Виктория Клещанова, докторант в Софийски университет pdf
Елисавета Пенева, доцент в Софийски университет pdf
Гергана Георгиева, гл. ас. в Софийски университет pdf
Атанас Кисьов, гл. ас. в Минно-Геоложки университет pdf
Биляна Мирчева, докторант в Софийски университет pdf
Веселин Тончев, доцент в Софийски университет -
Ренета Димитрова, доцент в Софийски университет pdf
Люба Димова, д-р физик в Софийски университет pdf
Николай Рачев, доцент в Софийски университет pdf