Seminar "Krastanov"


Seminar "Krastanov" is the platform of the Department of Meteorology and Geophysics, where scientists from the department and other faculties and institutes present their scientific papers on current topics.

Announcements (soon in English)

19.03.2020 год., 16:15 часа, лектор: проф. дхн Христомир Христов,

Topic: Геохимично моделиране: Модели на "втечняване" на аерозолни частици от морска сол във влажна атмосфера
notes

09.1.2020 год., 16:15 часа, лектор: Dr. Nurul Hasan,

Topic: Automation of simulation: Future of design tool
notes

21.11.2019 год., 17:30 часа, лектор: Professor Georgios Sirakoulis,

Topic: Complex systems modeling with Cellular Automata: Basic Principles and Future Perspectives through Hardware Implementation
notes

10.10.2019 год., 16:15 часа, лектор: проф. дфзн Борис Арнаудов,

Topic: Моделът "Странски-Кръстанов": едно ранно начало на наноелектрониката
notes

12.07.2019 год., 10:00 часа, лектор: проф. д-р Петър Векилов,

Topic: Olanzapine crystal symmetry originates in preformed centrosymmetric solute dimers
notes

11.07.2019 год., 16:00 часа, лектор: Чл.-кор. проф. дхн Николай Денков,

Topic: Животът преди и след Земята
notes

14.3.2019 год., 16:15 часа, лектор: проф. д-р Румен Цеков,

Topic: Релаксация в квантови системи
notes

28.2.2019 год., 16:15 часа, лектор: доц. д-р Даниела Карашанова

Topic: Екологични решения от химическата лаборатория: Зелен синтез на метални наночастици и рециклиране на полимери
notes

31.1.2019 год., 16:15 часа, лектор: гл. ас. д-р Гергана Георгиева

Topic: Сеизмичност на Антарктика
notes

15.11.2018 год., 16:15 часа, лектор: проф. д-р Александър Караманов

Topic: Кристализационно предизвиканa порьозност в диопсиднa синтерованa стъклокерамикa
notes

18.10.2018 год., 16:15 часа, лектор: проф. д-р Румен Цеков

Topic: От черни дупки до неутрино звезди
notes и публикация на автора по темата

17.5.2018 год., 17:00 часа, лектор: доц. д-р Христо Ангелов

Topic: Комплексен мониторинг на околната среда, провеждан в Базова Екологична Обсерватория Мусала
notes

27.4.2018 год., 16:15 часа, лектор: Иван Цоневски

Topic: Европейският център за средносрочни прогнози на времето (ECMWF): Силата на усилието за постигане на общата цел
notes

23.3.2018 год., 16:15 часа, лектор: проф. дфзн Емил Станев

Topic: Крос-мащабно моделиране нa океана: съвременни постижения
notes

21.12.2017 год., 16:15 часа, лектор: д-р Мартин Иванов

Topic: Как и защо статистическото коригиране на климатичните модели изменя сигнала за климатична промяна
notes

30.11.2017 год., 16:15 часа, лектор: проф. дхн Исак Аврамов

Topic: Теория на вискозитета. Стъклена ли е земната мантия?
notes

9.11.2017 год., 16:15 часа, лектор: Цветан Симеонов

Topic: ГНСС рефлектометрия или каква информация ни носят отразените ГНСС сигнали за водния цикъл на Земята
notes