доц. д-р Веселин Тончев


Научни интереси:

  • Модели на сложни системи

  • Контакт: ФзФ, кабинет В59, тел. +359 2/8161712, e-mail: tonchev@phys.uni-sofia.bg

    Личната страница на доц. д-р В. Тончев в google scholar и кратка автобиография можете да намерите тук.

    Фигура от публикация на доц. Тончев в Physical Review B; Kaleidoscope January 2018.

    Подновяването на срещите на семинар "Кръстанов" е инициатива на доц. В. Тончев.