доц. д-р Веселин Тончев


Научни интереси:

  • Модели на сложни системи

  • Контакт: ФзФ, кабинет В59, тел. +359 2/8161712, e-mail: tonchev@phys.uni-sofia.bg

    Лична страница в google scholar

    Фигура от публикация на доц. Тончев в Physical Review B; Kaleidoscope January 2018