доц. д-р Веселин Тончев


ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0003-0794-4509

Научни интереси:

 • Модели на сложни системи

 • Динамични системи и хаос

 • Фрактали

 • Кристален растеж

 • ТРИЗ

 • Облачни кондензационни ядра

 • Кристализация

 • Перколация

 • Клетъчни Автомати

 • Монте Карло

 • Лекционни курсове:

  бакалаври:

 • Динамична метеорология I

 • Химия (за специалност Компютърно инженерство)

 • Памети и съхранение на данни

 • Програмиране и Изчислителна Физика

 • магистри:

 • Геофизична хидродинамика

 • Атмосферна химия

 • Теория на хаоса с приложения

 • Фрактали и фрактални структури в природата

 • Динамична метеорология I

 • Контакт: ФзФ, кабинет В59, тел. +359 2/8161712, e-mail: tonchev@phys.uni-sofia.bg

  Личната страница на доц. д-р В. Тончев в ORCID можете да намерите тук.

  Личната страница на доц. д-р В. Тончев в Google Scholar и кратка автобиография можете да намерите тук.

  Фигура от публикация на доц. Тончев в Crystals 2021, 11(9), 1135; https://doi.org/10.3390/cryst11091135.

  Фигура от публикация на доц. Тончев в Physical Review B; Kaleidoscope January 2018.

  Доц. Тончев е гост-редактор на специален брой на списанието Crystals (MDPI).

  Подновяването на срещите на семинар "Кръстанов" е инициатива на доц. В. Тончев.