Гл. ас. д-р Савка Петрова


Научни интереси:

  • Физика на облаците

  • Лекционни курсове:

    бакалаври:

  • Динамична метеорология ІІ (процеси в турбулентна атмосфера) (И)

  • Атмосферни оптика, акустика и електричество (И)

  • Практика Метеорология

  • магистри:

  • Метеорологична практика

  • Контакт: ФзФ, кабинет В59, тел. +359 2/8161315, e-mail: asavita@phys.uni-sofia.bg