гл. ас. д-р Савка Петрова


Научни интереси:

 • Физика на облаците: микрофизика, динамика, наелектризиране на облаците, количество и вид на валежа – моделни изследвания и статистическа обработка на данни.

 • Лекционни курсове:

  бакалаври:

 • Атмосферна оптика, електричество и акустика (И)

 • Метеорология - практика (И/З)

 • магистри:

 • Физика на облаците (З)

 • Изкуствени въздействия (И)

 • Метеорологична практика (З)

 • Контакт: ФзФ, кабинет В59, тел. +359 2/8161315, e-mail: asavita@phys.uni-sofia.bg