доц. д-р Николай Рачев


Научни интереси:

 • Числено изследване циркулацията на Черно и Адриатическо морета

 • Взаимодействие атмосфера-океан

 • Климатични промени

 • Лекционни курсове:

  бакалаври:

 • Уводен курс Метеорология (3, 4 семестър)

 • Физическа океанография (И, 8 семестър)

 • Физика на околоземното пространство (И, 8 семестър)

 • магистри:

 • Числени методи в метеорологията и геофизиката (З, 2 семестър)

 • Физика на високата атмосфера (И, 2 семестър)

 • Контакт: ФзФ, кабинет В57, тел. +359 2/8161289, e-mail: nick@phys.uni-sofia.bg

  Автобиографията на доц. д-р Н. Рачев заедно със списък на публикациите му можете да намерите тук.