доц. д-р Елисавета Пенева

Ръководител катедра "Метеорология и геофизика"

Научни интереси:

 • Динамика на атмосферата и океана

 • Физическа океанография

 • Регионално климатично моделиране

 • Климатична изменчивост

 • Лекционни курсове:

  бакалаври:

 • Физика на климата I

 • Физични изследвания на Слънчевата система

 • Въведение в Космоса и космическата среда

 • магистри:

 • Физика на климата 2

 • Авиационна метеорология

 • Метеорологична практика

 • Дистанционни методи за наблюдение на Земята

 • Теми за работа:

 • Динамика на Черно море

 • Климатични промени

 • Регионални климатични модели

 • Контакт: ФзФ, кабинет В57, тел. +359 2/8161289, e-mail: elfa@phys.uni-sofia.bg