доц. д-р Румяна Мицева


Научни интереси в областта на Физика на облаците:

 • числени симулации и анализ на лабораторни и полеви експерименти, свързани с:

  • образуване и развитие на конвективни облаци

  • наелектризиране на гръмотевични облаци

  • въздействие вурху конветивни облаци за намаляване градоопасността и увеличаване на валежа

  • влияние на климатичните промени вурху наелектризирането и количество валеж

  Контакт: ФзФ, кабинет В59, тел. +359 2/8161315, e-mail: rumypm@phys.uni-sofia.bg